استانداردهای آزمایشگاهی

خدمات بازرسی فنی

برگزاری دوره های آموزشی

رویکردهای بهبود

خدمات فنی مهندسی

استانداردهای صنایع غذایی

استانداردهای زیست محیطی و انرژی

استانداردهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

استخدام

شرکت بین المللی مدیریت سپتا برای پروژه بصره استخدام مینماید:
مهندس مکانیک - نقشه کشی
1.       داشتن حداقل لیسانس رشته مهندسی مرتبط
2.       دارای گواهینامه و سابقه کار با نرم افزار AutoCAD
3.       دارای حداقل ۵ سال سابقه در زمینه نفت و گاز
4.       آشنایی به زبان انگلیسی ( در حد خوب ) 
 
مهندس عمران - نقشه برداری
1.       داشتن حداقل لیسانس رشته مهندسی مرتبط
2.       آشنایی با نحوه فعالیت دستگاه های مربوطه
3.       دارای حداقل ۵ سال سابقه فعالیت
4.       آشنایی به زبان انگلیسی ( در حد خوب ) 
خواهشمند است رزومه انگلیسی خود را به همراه مدارک و گواهینامه ها به آدرس زیر ارسال فرمایید
info@managerconsulting.org